Sme malá firma, naša spoločnosť bola založená v roku 1993 a odvtedy aj pôsobí na slovenskom trhu. Zaoberáme sa návrhami a výrobou jednoduchých strojárskych a zámočníckych výrobkov, obrábaním kovov,návrhami a výrobou jednoúčelových strojov a zariadení.Vrátane montáží. Neskôr sme začali vyrábať väčšie komplexné zákazky, pribudol inžiniering, riešenie zadaní "na kľúč" pre väčšie priemyselne podniky.Rozšírilo sa pole pôsobnosti na Českú republiku, Rakúsko,Maďarsko, pribudli partnerské firmy zaoberajúce sa projektovaním a realizáciou hydrauliky, pneumatiky, statiky, elektroinštalácií. Zrodili sa prvé nápady, vlastné výrobky, rozšírili sa technologické možnosti. Vieme rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka.
Technologické možnosti :
Oblasť zvárania :
- zváranie v ochrannej atmosfére
-zváranie nerezi a hliníka
-montážne zváranie obalenými elektródami
Tvárnenie :
- strihanie plechov až do hrúbky 16 mm na dĺžku 3 m
-ohýbanie plechov
Obrábanie :
-sústruženie
-frézovanie
-vŕtanie
Povrchové úpravy :
-galvanické a žiarové zinkovanie
-lakovanie
Manipulácia :
-mostový žeriav - rozpätie 10m, dĺžka pojazdu 50 m, nosnosť 12 500 kg

bv-kovo logo1 2cm